VA-B

Hedendaagse woning

gevel in crepi, zinken dakgeheel